Guus over de ontwikkelingen van Parkpop

30-10-2015
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig waren leuke tijden, Den Haag leefde en Den Haag had er zin in. Een groot aantal bands die de wereld wilden veroveren, een nieuw vergunningenbeleid waardoor vele kroegen een podiumfunctie kregen, een Haagse BeatNach waarin met trots gekeken werd naar wat Den Haag aan artiesten had voortgebracht, heropening van het Openluchttheater in het Zuiderpark, de Open Luchtschool werd gekraakt en omgetoverd tot poppodium, een Haagse Popmaand met optredens in alle kroegen en vele ongewone locaties tot en met de jeugdgevangenis toe, het (HPC) Haags Pop Circuit werd opgericht wat later is opgegaan in het Haags Popcentrum en last but not least in 1981 vond de eerste editie van Parkpop plaats. Man man man wat waren wij druk in die tijden en wat hadden wij een lol.

Het landschap van grootschalige gratis toegankelijke Popfestivals was ten tijde van de eerste editie van Parkpop Den Haag in 1981 nog zeer beperkt, alleen Newpop in Rotterdam vervulde een gelijkluidende rol. Door het wegvallen van Newpop in 1982 kende Parkpop geen concurrentie meer en kon het Haagse evenement in een snel tempo uitgroeien tot het grootste gratis toegankelijke popfestival van Europa.

In de tweede helft van de twintigste eeuw waren de inkomsten uit platenverkoop de belangrijkste inkomstenbron voor artiesten. Festivals fungeerden vooral als promotie-instrument om de platenverkoop te stimuleren. Als het grootste popfestival van Europa fungeerde Parkpop al snel als “the gateway to Europe”. Internationale artiesten kozen voor Parkpop om hun Europese tour te openen en platenmaatschappijen investeerden in die tours om zo de platenverkoop te stimuleren.

De tijden zijn echter veranderd, de platenverkoop vervult bij lange na niet meer de rol die het had in de tweede helft van vorige eeuw. De digitalisering van de samenleving en komst van internet met diensten als Spotify en nog vele gelijksoortige kanalen heeft ertoe geleid dat de platenverkoop is ingestort. Artiesten en platenmaatschappijen zijn in toenemende mate afhankelijk geworden van inkomsten uit optredens.

Begin van de 21ste eeuw is tijdperk van de festivallisering. Festivals vormen steeds meer een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod, wat heeft geleid tot een explosieve toename aan evenementen.

De financiële en later ook economische crisis, waarvan wij allen nog steeds de gevolgen voelen, heeft ook gevolgen gehad voor de evenementensector. Ondernemingsvormen zijn ook binnen deze sector aan een herijking onderhevig. Oud / nieuw denken, herijking marketingstrategieën, opnieuw beoordelen waar je evenement staat en welke aspiraties zijn er voor de komende 10 jaar.

Dat Parkpop nog steeds een nationale functie vervult staat buiten kijf en met de komst van Night at the Park is deze positie alleen maar verstevigd. Maar toch aan ons om niet stil te zitten. Ook Parkpop moet zich prepareren op de snel veranderende tijden. Na 35 jaar weer een nieuwe uitdaging voor Parkpop. Den Haag leeft, is trots en vooral toekomstgericht. Een goede voedingsbodem om Parkpop daarbinnen blijvend te nestelen en haar landelijke positie blijvend zeker te stellen.

Share this post on social media: