Missie

Mission Statement
Zowel de overheden als het bedrijfsleven zien in toenemende mate het belang in van een maatschappelijk duurzame samenleving. Een samenleving waarin cohesie centraal staat met een grote veerkracht om de snelle mondiale veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Een eendrachtige samenleving die in staat is de noodzakelijke stap naar circulair denken en handelen mogelijk te maken. En een samenleving waarin diversiteit als bouwsteen gezien wordt voor gemeenschappelijk dualistisch denken om te komen tot veranderingen. Slechts dan zijn wij in staat de toekomst ten goede te keren en duurzaamheid te bewerkstelligen.

De fundamentele bouwstenen van de evenementen van Ducos waaronder onder andere Parkpop Den Haag, Rotterdam Unlimited en Zomercarnaval Rotterdam met bijbehorende talententrajecten. Centraal staan het “van onder af” bouwen aan deze duurzame samenleving. Vanuit de oorsprong van deze evenementen en trajecten staan actuele culturele ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en West Europa centraal.

Concrete Bouwstenen
• Aansluiten op tradities, initiatieven van en ontwikkelingen binnen de diverse (sub)culturele gemeenschappen of bevolkingsgroepen.
• Nauwe samenwerking met en directe betrokkenheid van (sub)culturele gemeenschappen of bevolkingsgroepen.
• Reguliere contacten met (sub)culturele gemeenschappen of bevolkingsgroepen dan wel eerstelijnsorganisaties die met regelmaat in het veld actief zijn.
• Actieve participatie van deze gemeenschappen en groepen in de invulling en totstandkoming van de activiteiten, waardoor tevens een hoog adoptieniveau ontstaat en het product als gemeenschappelijk eigendom wordt gezien waar men trots op is.
• Het entameren en ondersteunen van talentontwikkeling om hiermede zowel artistieke, culturele als organisatorische en persoonlijke emancipatie te bevorderen.

Opeenvolging accentleggingen
• Viering eigen culturele identiteit.
• Kennismaking, herkenning en erkenning nieuwe (sub)culturele en kunstzinnige uitingen.
• Het entameren en brengen van crossovers tussen de verschillende (sub)culturele stromingen.
• Het brengen van nieuwe stromingen die als basis hebben een samenleving waarbinnen de diversiteit als een gemeenschappelijk uitgangspunt ervaren wordt.
• Gemeenschappelijke erkenning van de noodzaak om eendrachtig te bouwen aan nieuwe gemeenschappelijke normen, waarden en cultuurbeleving. Een noodzakelijkheid om de komende eeuwen te kunnen bouwen aan een nieuw tijdperk waarbinnen mondiale saamhorigheid de enige optie is.

Elementen ter positionering
• Het entameren van en regievoering over lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden tussen nieuwe initiatieven / zelforganisaties / culturele instellingen / festivals / kunst en cultuurhuizen om te komen breed gedragen en hoogwaardige producties met nationale of internationale uitstraling.
• Het ontwikkelen en realiseren van (talenten)trajecten met lokale of nationale uitstraling ter verhoging van artistieke of organisatorische kwaliteiten en daarmede een platform te bieden voor de emancipatie van individuen, groeperingen of stromingen.
• Het realiseren van nationaal toonaangevende evenementen met internationale uitstraling, die (mede) tot doel hebben bovenstaande activiteiten een nationaal platform te bieden.