Disclaimer

De website van DUCOS Productions is uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over DUCOS Productions te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. DUCOS Productions kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Copyright en gebruiksbeperkingen
DUCOS Productions heeft deze website ingericht als service aan internetgebruikers. De website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van DUCOS Productions en van derden rusten, zoals foto's, teksten, muziek, illustraties en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

 

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:
Het is niet toegestaan onderdelen van de site elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

 

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de site, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. DUCOS Productions behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze website.

 

Het is niet toegestaan een hyperlink naar de site zo in te richten dat een internetgebruiker de DUCOS website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.
 

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
 

Links naar sites van derden
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. DUCOS Productions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.
 

Aansprakelijkheid
DUCOS Productions kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. DUCOS Productions aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.