Culturele evenementen

De kernactiviteit van Ducos Productions is het organiseren en realiseren van grootschalige culturele evenementen. Merendeels zijn dat gratis toegankelijke evenementen in het publieke domein, zoals in een stadscentrum of stadspark. Daarnaast realiseert Ducos jaarlijks enkele betaalde evenementen. Het betreft voornamelijk festivals waarbinnen de podiumkunsten centraal staan, hierbij moet gedacht worden aan muziek, theater, dans, poëzie, storytelling en literatuur. In mindere mate komen ook film en beeldende kunst aan bod.

Het merendeel van de evenementen van Ducos Productions  vindt plaats in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook uitstapjes naar andere steden in en buiten Nederland zijn niet vreemd voor Ducos.

De evenementen van Ducos zijn grotendeels eigen producties, daarnaast worden er op projectbasis ook evenementen ontwikkeld in samenwerking of in opdracht.

De evenementen beperken zich niet tot jaarlijkse één of meerdaagse festivals, middels aangrenzende programmaonderdelen, voor en na-trajecten en community building, zijn de evenementen door het jaar heen zichtbaar en kennen de verschillende festivals een grote en eigen nauw betrokken achterban.

Naast de culturele functie vervullen meerdere evenementen van Ducos, door hun opzet, werkwijze en binding met de achterban ook een belangrijke functie als het gaat om maatschappelijke duurzaamheid. Wetenschappelijk onderzoek naar de sociale impact van een van de evenementen van Ducos Productions heeft aangetoond dat op de belangrijkste dimensies van sociale cohesie, te weten solidariteit & saamhorigheid en diversiteit een goede score behaald wordt. Waar onderzoeken naar de impact van festivals in het algemeen stoppen bij de economische betekenis en cijfers over publiek, inkomsten en aantal voorstellingen, is een studie uitgevoerd naar de sociale impact. Conclusie is dat Ducos binnen het betreffende evenement belangrijke kwalitatieve doelen (sociale cohesie) aantoonbaar weet te realiseren (de uitkomst van het onderzoek is op aanvraag beschikbaar).

De eigen producties van Ducos zijn:
1. Parkpop Downtown
2. Parkpop Den Haag
3. Rotterdam Unlimited
4. Zomercarnaval Rotterdam
5. Latin Weekender

NB: Bovenstaande evenementen trekken jaarlijks gemiddeld 1,2 miljoen beoekers.

Voor vragen over een van onze evenementen, verzoeken tot samenwerking, aanvraag tot ondersteuning bij bestaande evenementen of het ontwikkelen van nieuwe evenementen kunt u zich hier melden en wij nemen contact met u op.